Gjør som pappaen din sier, Jens!

Gunn-Vivian Eide oppfordrer statsministeren til å lytte til Stoltenbergutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Foto: NN

Psykiater Hans Olav Tungesvik kommer i BT 31.08. med mange gode innspill til bedre rusbehandling, men han advarer samtidig mot heroinassistert behandling. Han begrunner dette med at en slik behandling signaliserer at en har gitt opp håpet om rehabilitering. Jeg for min del støtter forslaget om heroinassistert behandling nettopp fordi erfaringen fra Sveits og mange andre land viser at dette er et meget effektivt tiltak for å gi rehabilitering til de som ikke klarer å bli rusfri. Flertallet av de som har fått denne behandlingen har fått bedre helse, mer stabil bosituasjon, bedre kontakt med familie og venner, jobb eller annen meningsfull aktivitet og mulighet til å leve et verdig liv uten kriminalitet og prostitusjon. Dette kommer i tillegg til færre overdosedødsfall. Og etter at heroinassistert behandling ble innført i Zürich, sank nyrekrutteringen til heroinmiljøet med 82 prosent. Jeg er kanskje i mindretall i psykiaterforeningen, men min profesjon gir meg ikke grunn til å avvise denne livreddende behandlingen.

Tungesviks andre argument er at han deler Eric Johansens frykt for at heroinassistert behandling vil overta som den mest dominerende behandlingen. Venstre tror ikke at heroinassistert behandling løser alle problemer. Rusbehandling er et komplekst saksområde, og opioidsubstitusjon må ikke få bli en hvilepute. Vi må våge å tenke nye tanker samtidig som behandlingstilbudet for alle typer rusavhengighet må styrkes. Venstre kjemper bl.a. for at alle skal være sikret videre behandling innen 24 timer etter avrusning. Og rusavhengige som kommer rusfri ut fra institusjon eller fengselsopphold, må kunne fl ytte direkte inn i tilpasset bolig og få starte på videre rehabiliteringsopplegg.

Thorvald Stoltenverg har ledet et utvalg som har foreslått en rekke gode tiltak for å styrke og forbedre rusbehandlingen. Dersom Jens Stoltenberg og regjeringen gjør som pappaen hans sier, vil Norge få et langt bedre tilbud. Og Venstre lover å presse på for at det skal bli enda bedre!

Gunn-Vivian Eide
Politisk nestleder, Hordaland Venstre

*Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende tirsdag 7. september.*

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**