Handelspark i Bø

Bø Venstre og etablering av Bø Handelspark. Her kommer en forklaring om hvorfor Bø Venstre mener som dem gjør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Så er vi i gang igjen. For omtrent tre år siden sa kommunestyret nei til kjøpesenter utenfor Bø sentrum. Hvis investorene i Bø Handelspark ikke har fått det med seg, så kan det opplyses om at grensene for Bø sentrum er akkurat de samme i dag. Allikevel vil de etablere et kjøpesenter utenfor sentrum med alle de konsekvenser det medfører.

Vi er kjent med at Bø Handelspark har levert inn sine planer til kommunen og i Bø blad 24. mars har de startet sin propaganda. Her står det blant annet at folk vil i fremtiden kjøre andre steder og handle hvis de ikke får lov til å bygge sitt kjøpesenter. Jeg er ikke i tvil om at mange vil kjøre til kjøpesenteret, men det vil i hovedsak være på bekostning av Bø sentrum.

Hvis en ønsker å gå baklengs inn i fremtiden så kan en jo bare etablere dette kjøpesenteret. Et av Bø sine konkurransefortrinn er et tett og intimt sentrum med flere kafeer. Dette er faktisk en av de viktigste årsakene til at folk velger å slå seg til i bygda, sier blant annet Telemarksforskning. Til tross for dette kan en lese i det samme Bø blad 24. mars om en rekke tomme forretningslokaler. Da kan en jo lett tenke seg hvordan det vil se ut hvis kjøpesenteret får lov til å etablere seg.

Hvordan kan Bø Venstre være så sikre på at et slikt kjøpesenter vil utarme Bø sentrum? Det har vi et utall eksempler på over hele landet, men vi trenger ikke reise langt for å finne ut hva som vil skje. Tuven på Notodden og Herkules i Skien er vel to områder de fleste av oss kjenner til. Som en konsekvens er Notodden og Skien sentrum nesten uten folk og forretninger legger ned frivillig eller på grunn av konkurs.

La det være sagt med en gang, Bø Venstre er ikke imot etablering av næring på Grivijordet bak Napastaa. Allerede i dag er det regulert til næring på området, men vi vil ikke ha detaljhandel. Vi mener at kolonialforretninger, kafeer og klesforretninger vil tømme sentrum for aktivitet, mens etablering av bilforretning, byggevareforretning og annen storhandel vil styrke bygda.

Olav Kasland

Foto: Bø Venstre

Olav Kasland
Bø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**