Ingen aprilspøk: Venstre er tilbake i Høyanger

Venstre stiller liste i Høyanger igjen. Sist gang Venstre stilte med liste var 40 år sidan når Venstre hadde ein representant i Høyanger Kommunestyre 1971-1975. Thomas Michael James stiller på toppen av ei Venstreliste på 7 namn. Tom, som han vert kalla, er britisk statsborgar og busett i Lavik sidan hausten 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg 2011

Han har vore medlem av Venstre sidan 2007, og meiner tida er overmoden for liberal politikk i Høyanger. Tom vil fronte fanesaker som; å få fleire kvalifiserte lærarar til kommunen, sikre at utbetring av E39 gjennom kommunen blir prioritert og støtte til nyskaparar og gründerar i kommunen.

Her er kommunevallista som Høyanger Venstre leverte inn til kommuneadministrasjonen 31.3.2011:

1. Thomas James: f. 28.02.84
2. Lidvar Berge: f. 15.11.76
3. Anneli Austrheim: f. 09.07.74
4. Anne Mette Moen: f. 12.04.73
5. Ole Bjørn Skjerven: f. 10.03.70
6. Inger Johanne W. Berge: f. 14.06.77
7. Anna Sofia Skaar: f. 14.09.36

Venstre stiller med dette liste i 23 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane.

Kontaktinfo for Høyanger Venstre:
Thomas M. James mobil: 93697571

Er du interessert i å vere med i Høyanger Venstre? Ta kontakt med fylkessekretær Linda Ness Rotihaug eller Thomas James på e-post eller ring 45 51 51 52.

Vil du melde deg inn i Venstre? Trykk her på innmeldingsskjema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**