Programarbeidet er igang

Programarbeidet i Vegårshei Venstre er i gang. Torsdag kveld var Grimstadordfører, sentralstyremedlem og tidligere statssekretær Hans Antonsen med på oppstartmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hans Antonsen

Foto: Jan Kløvstad

Antonsen ledet også arbeidet med Venstres prinsipprogram i 2007, og hadde mange gode ideer om utforming av programmet til forsamlinga.

Nå arbeider laget videre med innspilla i møtet og gtar sikte på å vedta valgprogrammet på årsmøtet 25. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**