Eldreomsorg

Venstre fikk med seg et samlet kommunestyre 16.06.11 på årlig behandling av omsorgsplanen. Det betyr at vi gir oss selv politisk anledning til å følge opp ansvaret kommunen har for utbyggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utfordringene: Vi må holde framdriftsplanen og gi rom for de som trenger hjelp. Vi må videre gi nok faglig hjelp til rett tid. Og et neste viktig punkt: Vi vil vite folks behov for eldreomsorg – når det søkes for å få hjelp til hva, hva slags hjelp man får og om man blir avvist eller nedgradert. Slike registreringer vil si til kommunestyret hvilke behov folk har. Dermed blir den siste store utfordringen: Hva slags boliger blir bygget – hybler og leiligheter i bokollektiv eller bofellesskap, rom på sykehjem, kommunale eldreboliger, private omsorgsboliger med hjemmehjelp og/eller hjemmetjeneste. Mulighetene er like mange som behovene.
Samlet har kommunestyret nå sagt inntil 30 sykehjemsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**