Positivt om alternative reaksjoner

I dag fikk regjeringen overlevert en rapport om alternative reaksjoner for mindre narkolovbrudd. – Venstre har tidligere tatt til ordet for å sikre at rusavhengige følges opp med hjelp og behandling i stede for straff, og det har utvalget langt på vei tatt inn over seg, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tenke nytt
Utvalget foreslår samtaler og oppfølging av personer som tas for mindre narkotikalovbrudd.
– Dette er et skritt i riktig retning. Det er i dag en rekke brukere som trenger denne samtalen for å skjerpe seg og det er brukere som trenger denne oppfølgingen for å få den hjelpen de trenger, sier Ola Elvestuen, nesteleder i Venstre.

Venstre mener det er positivt at utvalget har tatt inn over seg erfaringen fra Portugal,

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Venstre har tidligere tatt til ordet for å sikre at rusavhengige følges opp med hjelp og behandling i stede for straff, og det har utvalget langt på vei tatt inn over seg. Vi må være villige til å tenke nytt og smartere for å få ned bruken, påpeker Elvestuen.

NRK: Rusmiljøet støtter motivasjonssamtaler

Rigide systemer
Venstrenestlederen understreker behovet for at dette ikke gjøres for rigid.

– Vi ser at LAR — program er for rigide til at hjelpeapparatet når alle som trenger det og har brukt for et slikt tilbud. Venstre forventer derfor at regjeringen ikke innfører aldersgrense og andre begrensninger på en slik ordning. På den måten kan vi sikre at apparatet kan være effektivt og målrettet nok, sier Ola Elvestuen.

Nå står det på om regjeringen faktisk følger dette opp.

– Dette må ikke legges i en skuff og forsvinne, men følges opp med reell endring i politikken, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**