Utvid demokratiet: La 16-åringer stemme

— Lokalpolitikken har bruk for 16-og 17-åringers kompetanse. De utgjør en del av en viktig gruppe mennesker som ofte overses i politikken, og det vil derfor være en styrke for demokratiet som helhet om stemmerettsalderen senkes, skriver Skedsmo Venstres ungdomskandidat Kathrine Mellem Evensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Kathrine Mellem Evensen, ungdomskandidat for Skedsmo Venstre

Kathrine Mellem Evensen

Foto: Privat

Ved høstens valg får de aller fleste 16-og 17-åringene på Romerike ikke være med å bestemme hvem som skal styre kommunen deres de neste fire årene. Lørenskog er et hederlig unntak, men da Venstre foreslo å melde Skedsmo med på prøveprosjektet som lar 16-og 17-åringer få være med og stemme ved valget, ble forslaget nedstemt.

De er gamle nok til å kunne straffes om de gjør noe galt, de er gamle nok til å jobbe, og de er gamle nok til å betale skatt. Men de får ikke være med å påvirke hvordan skattepengene skal brukes.

Så selv om saker som skole, billigere buss og tog, ungdomshus, øvingslokaler for band, skatebane, idrettshall og fotballbaner står på agendaen ved dette valget, får ikke 16-og 17-åringene i Skedsmo være med og stemme. Når vi også vet at unge under 30 er underrepresentert på valglistene, bidrar det til at saker som ungdom er opptatt av får mindre oppmerksomhet.

Venstre har alltid vært en forkjemper for å utvide demokratiet. Venstre sto på barrikadene for stemmerett for alle menn og kvinner, og har kjempet for stadig lavere aldersgrense for demokratiet i flere omganger, fra 25 år, deretter til 23 år, 21 år, 20 år og 18 år. Nå står kampen om å senke grensa enda et hakk, til 16 år.

Lokalpolitikken har bruk for 16-og 17-åringers kompetanse. De utgjør en del av en viktig gruppe mennesker som ofte overses i politikken, og det vil derfor være en styrke for demokratiet som helhet om stemmerettsalderen senkes.

Jeg ønsker forsøket i Lørenskog lykke til, og håper at Skedsmo kan komme etter neste gang det er valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**