UFORSTÅELIG AV VARDØ KOMMUNE

I Vardø kommune har man barn i skolepliktig alder, som er varig utviklingshemmet.
Disse barna trenger tett oppfølging og ikke minst stabilitet i sine omgivelser, både i hjem, institusjon og skole. Med stabilitet menes at de skal ha få å forholde seg til, og at det ikke skjer utskiftninger av personer de etter hvert har fått tillit til, for ofte. I skolen er det ofte assistenter som får en slik rolle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det har før oppstart av nytt skoleår blitt tilsatt assistenter i Vardø skole, for skoleåret 2011/2012.

Assistenter som har gjort en glimrende jobb sist skoleår, har ikke fått fornyet tillit. Hvorfor????

Her er det grunnlag for å stille mange kritiske spørsmål.

Hva er det tatt hensyn til ved ansettelse?
Hvorfor er det ikke tatt hensyn til disse barna?
Hvorfor tar man ikke vare på de folkene som gjør en god jobb i Vardø Kommune?

Nok en gang ser vi at man i Vardø kommune ikke tar hensyn til dem som er svakest i samfunnet.
Hva som er årsaken kan man bare spekulere i. Er det uvitenhet, eller er det kort og godt kompetanse det skorter på?

Vi har nå en ny og moderne skole i Vardø. Dette burde være med på å bidra til at man kan gi alle elvene en trygg og god hverdag, en god oppvekst, i trygge og stabile omgivelser. Dette burde vært enkelt for Vardø Kommune. Men i Vardø klarer man det ikke, og det er for oss i Vardø Venstre, absolutt uforståelig.

Kanskje er det på tide med forandring i Vardø Kommune, med ny kurs og ny politikk.

Vardø 15. august 2011

Terje Soløy,
1. kandidat Vardø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**