Hvit diesel skal løse luftproblemene

BT skrev onsdag om hvordan dieselbiler fører til økt luftforurensning, mens bensinbiler fører til økte utslipp av klimagasser. Stat og kommune er uenig om hvem avgiftssystemet skal innrettes for. Venstre mener løsningen kan være hvit diesel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Hvit diesel er en type diesel som ikke slipper ut like mye nitrogenoksid som vanlig diesel. Drivstoffet brukes mye i Italia, men hvit diesel fra utenlandske produsenter er ofte skadelig for motoren.

– Nistad Gruppen her i Norge har utviklet en type hvit diesel som ikke skader motoren. Vanlige dieselbiler kan bruke drivstoffet. Problemet er at det ikke er noen steder i Bergen hvor man kan få kjøpt hvit diesel, sier Julie Andersland (V).

Kommunen må støtte
Venstre mener kommunen bør gi støtte til et utvalg bensinstasjoner som ønsker å tilby hvit diesel.

– Dette er en klassisk sirkelargumentasjon. Man er enig om at hvit diesel er bra, men det er ingen hvit diesel å få kjøpt, og ingen selger hvit diesel fordi det er ingen som kjøper. Kommunen kan sparke ballen i gang gjennom å gi en tidsbegrenset støtte til noen bensinstasjoner som vil tilby hvit diesel, sier Andersland.

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Fritak fra avgifter
Høyre har tatt til orde for å øke bompengene for dieselbiler. Venstretoppen mener de som bruker hvit diesel må skjermes.

– Slipper man ikke ut overdrevent mye nitrogenoksid skal man heller ikke avgiftsbelegges som om man gjorde det. Vi kan skjerme de som bruker hvit diesel på samme måte som vi skal skjerme lokal næringstrafikk for den køprisingen Venstre vil ha, foreslår Andersland.

Les Venstres kommentarer om hvit diesel på side 10 i Bergens Tidende torsdag 18. august.


En kort presentasjon av hvit diesel finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**