Tid for valgkamp

Eidsberg Venstre åpner sin valgkamp. I dagene frem mot valget 12. september vil presentere våre løsninger på Eidsberg-samfunnets viktigste utfordringer. Her kommer innledningen til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi har vært igjennom noen tankevekkende uker siden de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya den 22. juli. Mange enkeltskjebner, minnemarkeringer og begravelser har gjort noe med oss. Noe som forhåpentligvis både vil styrke demokratiet, samholdet og den politiske debatten inn mot et lokalvalg.

Jens Stoltenberg har ledet nasjonen på en fremragende måte i en krevende tid. Til tross for rystelsene har vår statsminister vært klar på at "vi gir aldri opp våre verdier". Han har på vegne av oss alle sagt at vårt svar på terroren er: "Mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet". Enda større engasjement og høyere valgdeltakelse blir forhåpentligvis en positiv konsekvens av tragediene.

Mye er bra i Eidsberg. Like fullt står kommunen overfor store utfordringer som må håndteres de kommende fire årene. På valgdagen er det opp til den enkelte borger i Eidsberg å vurdere hvilket parti som har de beste løsningene på disse utfordringene.

En av de største utfordringene er at økonomien til Eidsberg kommune er preget av lave skatteinntekter og høye utgifter. Dette henger sammen med at vi kommer dårlig ut på levekårsstatistikken. Dårlige levekår gir færre i arbeid, og større utgifter til offentlig velferd. Det viktigste grepet for å forbedre kommuneøkonomien er derfor å forbedre levekårene. Dette vil Eidsberg Venstre gjøre ved å kombinere sunn økonomisk styring med en stor grad av sosialt ansvar overfor de som kommer mindre heldig ut enn de fleste av oss.

Eidsberg Venstre sier nei til eiendomsskatt. Den viktigste saken for oss de neste fire årene blir å kombinere hensynene til en sunn og balansert kommuneøkonomi gjennom effektiv drift, med behovet for å forbedre og fornye tjenestetilbudet.

Dette er hovedutfordingene for Eidsberg. De kommende ukene vil Eidsberg Venstre presentere våre løsninger for å løfte Eidsberg-skolen, bedre rusomsorgen/psykiatri og bekjempe fattigdom, fremme sentrums- og grendeutvikling, styrke miljøhensynet og øke verdiskapingen, spesielt i de små og mellomstore bedriftene. Det er disse løsningene det handler om på valgdagen og de kommende fire årene. Det er nå demokrati og åpenhet skal vises i praksis. Det er tid for valgkamp.

Eidsberg Venstre: Maren, Håvard, Ingunn, Britt, Ines

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Eidsberg Venstre
Maren Hersleth Holsen
Håvard Baggetorp
Ingunn Herstad Hensel
Britt Fladmark Holta
Ines Bahtijaragic
Jonny Løken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**