En verdig alderdom

— En verdig alderdom kan ikke utformes uten at den enkelte har stor innflytelse på tjenestene som det offentlige yter til dem som har lagt et langt yrkesliv bak seg, skriver Skedsmo Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Skedsmo Venstre

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Alle mennesker har behov for trygghet. Samtidig anerkjenner Venstre at eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Trygghet og valgfrihet er derfor nøkkelordene for en verdig alderdom.

I følge befolkningsprognosene vil Skedsmo i 2020 ha mer enn 2000 innbyggere over 80 år. Det skyldes både at vi blir flere mennesker i Skedsmo, men også at folk blir eldre. Det er viktig at det kommunale tjenestetilbudet holder tritt.

Derfor haster det med å få bygget nye omsorgsboliger på Skedsmokorset og bygge ut flere institusjonsplasser ved Libos i Lillestrøm. Allerede i dag kjøper Skedsmo sykehjemsplasser utenfor kommunen, og det er en situasjon som vil vare helt frem til utvidelsen på Libos er ferdig.

For Venstre er det viktig at alle som trenger sykehjemsplass, skal få en sykehjemsplass innenfor kommunens grenser så lenge de ønsker det. Ikke minst er dette viktig med tanke på å sikre kort avstand mellom pasienten og de pårørende.

Et godt og variert tilbud innen eldreomsorgen tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Da trengs det flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunen. Samtidig er det viktig at det tilrettelegges for at eldre som ønsker det og har muligheten til det, skal få bo i eget hjem så lenge som mulig. Fleksibilitet og tilrettelegging må være stikkord for innholdet i tjenestene som den enkelte mottar fra det offentlige.

I Skedsmo skal alle ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger. Men en verdig alderdom kan ikke utformes uten at den enkelte har stor innflytelse på tjenestene som det offentlige yter til dem som har lagt et langt yrkesliv bak seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**