— Legg atomavfallet et sted hvor ingen bor

Det regjeringsoppnevnte Stranden-utvalget har foreslått Vardeåsen som et av alternativene for lagring av atomavfall. Skedsmos varaordfører Boye Bjerkholt (V) synes det er oppsiktsvekkende at atomavfall skal lagres der folk bor, og ber regjeringen om å lete etter andre alternativer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Mats Olsen

— Vardeåsen ligger i et av de tettest bebygde områdene i landet og i den regionen som vokser aller mest. Atomavfall bør ligge så langt unna folk som mulig, og da er Vardeåsen et av de minst egnede stedene for slik lagring, sier han.

Stranden-utvalget har hatt i oppdrag å finne frem til alternativer for såkalt mellomlagring av norsk atomavfall i et 50-100-årsperspektiv.

Utvalgets flertall anbefaler primært at det bygges et fjellanlegg innenfor IFEs område i Halden .
Dersom detaljerte forstudier viser at dette alternativet ikke er gjennomførbart anbefales følgende
lokaliteter utenfor IFEs anlegg i prioritert rekkefølge:
1. Gimsrød i Halden kommune
2. Vardeåsen i Skedsmo kommune
3. Tomter i Ski kommune

— Til tross for at mandatet angir "nytt mellomlager i Norge" har utvalget kun pekt ut kandidater i Akershus og Østfold. Etter min mening er det så snevert at hele jobben bør gjøres på nytt. Uansett hvilket av utvalgets alternativer man går for, så innebærer det lagring av atomavfall i nærheten av store befolkningsgrupper, sier Bjerkholt.

Han peker på at Norge er et stort land med store, ubebodde områder med svært stabile grunnforhold som er godt egnet for lagring av farlig avfall. Det er derfor ikke nødvendig å lagre avfallet i tettbebygde områder.

— Skedsmo kommune har i løpet av prosessen påpekt dette overfor utvalget, men jeg registrerer at det ikke har blitt tatt til følge. Nå må regjeringen ta konsekvensen av det og starte prosessen med å finne andre alternativer. Jeg forventer at regjeringen skjønner at ingen vil ha atomavfall som nærmeste nabo, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**