Klimavalg

I vår vedtok Skedsmo kommune en offensiv energi-og klimaplan med mål om 30% klimakutt innen 2020 og 50% innen 2030. — Én ting å vedta høye ambisjoner, og noe annet å faktisk å gjøre det som trengs for å komme i mål. Ditt viktigste bidrag for lokalt klimaansvar og renere lokalmiljø er å velge inn politikere som har både evnen og viljen til å gjøre ambisiøse målsetninger om til handling, mener Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Skedsmo Venstre

Grønn jord

Foto: dataanimert

Gode og dårlige nyheter, folkens. De dårlige først: Dersom vi fortsetter som før med klimagassutslippene våre, vil temperaturen på jorda innen 2100 øke med fire grader, havnivået vil stige med tre meter, det biologiske mangfoldet vil halveres og vi vil få mer ekstremvær og ørkenspredning.

De gode nyhetene er at vi kan snu denne utviklingen! Det krever bare at alle er med og gir sitt bidrag: Hvert enkeltmenneske, hver familie, hver bedrift; hver kommune, hvert fylke og hvert land. Vi må nok endre noen vaner, men vi trenger ikke frykte at hverdagen blir noe kjipere. Tvert om! Et samfunn med mindre forurensing er et samfunn med friskere luft; et samfunn med mer kollektivtransport er et samfunn med mer sosialt samhold; et samfunn med mer sykling og spasering er et samfunn med bedre folkehelse. Et slikt samfunn har jeg lyst til å leve i!

Vi kan gjøre mye. En av de enkleste tingene er å velge rett stemmeseddel den 12. september. Kommunen har nemlig en viktig rolle i å kutte egne utslipp og tilrettelegge for at alle vi andre også skal kunne velge miljøvennlig.

I vår vedtok Skedsmo kommune en offensiv energi-og klimaplan med mål om 30% klimakutt innen 2020 og 50% innen 2030. Det er en plan som inneholder en rekke ulike virkemidler: bytte ut kommunens bilpark med miljøvennlige biler, opprette hurtigladestasjoner for el-biler, stille krav til mer energieffektive byggeløsninger, bytte ut alle oljefyrene i kommunale bygg og innføre en panteordning for private oljeovner, for å nevne noe. Mye kan også gjøres innenfor kollektivtransport, samferdsel, byutvikling og handel.

Men det er er én ting å vedta høye ambisjoner, og noe annet å faktisk gjøre det som trengs for å komme i mål. Derfor er ditt viktigste bidrag å velge inn politikere som har evne til å finne de gode løsningene og vilje til å gjennomføre dem i kommunestyret. Skedsmo Venstre har slike politikere!

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**