Svar på spørsmål om skolestrukturen i kommunen

Sør-Varanger Venstre har fått følgende spørsmål fra media i valgkampen når det kommer til skolestrukturen i kommunen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. Hvilke planer har du/ditt parti for skolestrukturen i kommunen?
2. Mener dere at det er nødvendig å gjøre økonomiske kutt? (Evt hvor mye og hvilke skoler er utsatt for nedleggelse?)
3. Var skolestrukturen et tema ditt parti hadde planer om å debattere under årets valgkamp? (Hvis nei, hvorfor ikke?)

1. Venstre er åpen for å diskutere skolestrukturen med de andre partiene etter valget. Vi går til valg på å øke friheten til foreldrene til å selv bestemme hvilke skoler de ønsker at barna deres skal gå på. Men økt frihet gir også økt ansvar for oss som politikere til å sikre et tilbud av flere valgmuligheter — også for de i distriktene. Hovedfokuset vårt er derfor å jobbe fokusert på å opprettholde distriktsskolene og sikre at den pedagogiske kompetansen holder et høyest mulig nivå. Samtidig er vi opptatte av at rektors frihet til å i sterkere grad utvikle sin skoles egenart og særstilling.

2. Skolenedleggelser for Venstres del tar ikke utgangspunkt i økonomiske kalkyler der målet vårt er å fokusere på penger vi kan spare. Vi går til valg på å øke skolebudsjettene. Men dersom vi finner det pedagogisk uforsvarlig å opprettholde driften videre, må vi som skoleeiere ta ansvar. Foreldrenes ønsker, elevtallene og lærersituasjonen vil selvfølgelig spille inn i slike avgjørelser. Når det kommer til de større skolene i kommunen, er vi villige til se på nye ideer for Sandnes og Bjørnevatn, slik at det også her raskt kan vedtas planer for en felles nyskole. Utover dette har vi pr. i dag ingen aktuelle skoler som er i fare for nedleggelse.

3. Ja, skole er en av våre viktigste satsingsområder for de neste fire årene. Vi mener det vil være feil som politikere å ikke være ærlig, delta i skolemøter med foreldrene og se etter løsninger sammen med de andre partiene. Når vi som parti velger å debattere skolestruktur, er det nettopp med utgangspunkt i å sikre videre drift og sette oss noen kvalitetsmål som skoleeiere. Har vi noen mål eller en standard, er filosofien at vi også har noe å strekke oss etter – eller noe vi selv som politikere kan bli konfrontert med i ettertid.

– Stian M. Celius

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**