Frivilligheten trenger gode vilkår

—Den innsatsen som legges ned i regi av frivillige i Skedsmo er helt avgjørende for livskvaliteten og livsgleden til mange av innbyggerne i vårt samfunn, skriver Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Skedsmo Venstre

Boye Bjerkholt

Foto: Mats Olsen

Det er få investeringer som gir så mye igjen for hver krone som når pengene går til å generere og støtte opp om frivillig innsats. For Venstre er det viktig å sikre at frivillige lag, foreninger og ideelle organisasjoner har et økonomisk fundament som gjør dem i stand til å drive sine aktiviteter på en god måte til glede for befolkningen i Skedsmo kommune.

Den uvurderlige innsatsen som legges ned av alle ildsjelene som engasjerer seg i frivillig arbeid, i Frivillighetssentralen, i Home-Start, i andre ideelle organisasjoner, i musikkorps, idrettsklubber og lignende, er med på å gjøre Skedsmo til et varmere, rikere og bedre samfunn. Investeringer i frivillig arbeid bidrar til samhold og inkludering, og til bedre fysisk og sosial helse. Og det forebygger tiltaksløshet, ensomhet, depresjon og andre helseproblemer.

Derfor har det vært, og vil det fortsatt være, viktig for Venstre å sikre gode offentlige vilkår for det frivillige foreningslivet. Selv om hovedinnsatsen er frivillig arbeid, trengs det ofte lokaler, utstyr, materialer, mat osv. Dessuten er det også viktig at det er et godt samarbeid mellom kommunen og det offentlige hjelpeappararatet på den ene siden, og det supplementet som det frivillige arbeidet er på den andre siden. Det er når disse spiller på lag at vi får de beste resultatene, kanskje særlig innenfor den type frivillig arbeid som retter seg mot å gi en ekstra hånd i hverdagen til folk som trenger det.

Jeg mener at den innsatsen som legges ned i regi av frivillige i Skedsmo er helt avgjørende for livskvaliteten og livsgleden til mange av innbyggerne i vårt samfunn. For Venstre vil det være viktig å sikre at dette får fortsette og at det legges til rette for enda mer frivillighet i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**