Vi svarer Ungdomskontakten i Eidsberg

Eidsberg Venstre har fått henvendelse fra Ungdomskontakten i Eidsberg med spørsmål om hva vi vil gjøre med ulike aktuelle problemer tilknyttet fattigdom, fritidsaktiviteter for ungdom, mv. Vi berømmer Ungdomskontakten for at han alltid ivaretar ungdommens interesser. Og vi svarte svært gjerne på disse spørsmålene som vi selv er svært opptatt av i Eidsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er spørsmålene Ungdomskontakten stilte oss og de øvrige partiene;

1. Det har ikke vært arrangert et discotek på over 3 år, Rockeverkstedet ligger helt neder, det finnes ingen ungdomsklubb og ungdommen savner et møtested på kveldstid. Hva ønsker dere å gjøre for kulturtilbudet til ungdom i Eidsberg?

2. Mange barn og unge vokser opp i familier som ikke har råd til å la barna delta i… fritidsaktiviteter. Hvordan tenker dere at vi kan hjelpe disse? Vi mottar årlig statlige midler til dette. Men hva når vi ikke får det mer?

3. Mange ungdommer i kommunen er motorinteresserte. Samtidig preges helgene av mye uvettig og farlig kjøring, burning og høy musikk fra bilene. Disse ungdommene mobiliserer nå og ønsker en møteplass hvor de kan utøve sine aktiviteter i kontrolerte og ordnede former. Hvordan tenker dere å gi disse et tilbud?

På forhånd takk og godt valg!

Sven Erik Windt, Ungdomskontakt og SLT koordinator

Skater, ungdom, barn, skate

Foto: Finn Dale Iversen

Her er Eidsberg Venstres svar;

Tusen takk for spørsmål og at Ungdomskontakten som alltid ivaretar ungdommens interesser her i Eidsberg. Tar imidlertid litt tid å svare på spørsmålene dine – for dette er nemlig noe vi allerede har jobbet MYE med og kommer til å fortsette å jobbe MYE med. Programmet vårt bærer preg av det; fattigdom, ungdomstiltak, rockeverksted, voksne tilstede på kveldstid, osv, osv. Vi har lyttet til fagfolk, spurt og gravd, lett etter gode løsninger – og vi vil gjerne presentere de skikkelig. Det kommer snart. Imens kan man evt titte litt i programmet vårt, det meste nevnes der.

Eidsberg

Foto: gs

Her kommer våre svar;

1. Hva ønsker dere å gjøre for kulturtilbudet til ungdom i Eidsberg?
Vi støtter utvikling og ny giv i rockeverkstedet. (Dette viktige og gode tilbudet må opp på bena igjen, må bemannes av personer som møter ungdom på riktig måte og med oppriktig interesse for musikken. Da kan kanskje Eidsberg igjen produsere musikere på løpende bånd, slik rockeverkstedet faktisk gjorde i sin glansperiode).
Vi oppfordrer til etablering av lokalradio (gjerne i samarbeid med ungdom).
Vi tenker oss fornuftig etterbruk av Festiviteten svømmehall når ny svømmehall står ferdig — for eksempel som konsertlokale. (Det finnes mange gode eksempler på at tidligere svømmehaller blir flotte konsertlokaler, mye pga akustiske forhold).
Vi ønsker ungdomstiltak på ungdommenes eget initiativ. Dvs at man ikke bygger noen ungdomsklubb før ungdommen selv ønsker dette — da skal kommunen legge til rette for dette. (Derfor oppfordrer vi ungdommer til selv å ta tak, forklare hva de ønsker og har behov for — da blir sannsynligvis resultatet best. Derfor oppfordrer vi Ungdomsrådet eller andre grupper ungdom til å ta et initiativ. Vi skal høre på dere.)
Vi ønsker en svømmehall i Mysen med 25 meter basseng som er åpen hver dag.
Vi ønsker at flere av stillingene i Eidsberg kommune som omhandler barn og unge bør gjøres fleksible, slik at flere voksne kan være til stede i ungenes hverdag etter kl 16.00 hverdager og i helgene. (Det betyr i klartekst at rockeverksted, mekkeverksted, ungdomsklubb, disko og andre liknende tiltak må ha bemanning — det skal være voksne til stede som ser ungdommen der de er. Og siden ungdom er like forskjellige som voksne, så må det finnes mer enn ett tilbud, ikke alle liker fotball eller korpsmusikk.)
Legge til rette for at foreninger og initiativ av og for innvandrere får økt synlighet i lokalmiljøet og at det skapes flere møtesteder mellom ulike kulturer i kommunen vår.
Og vi ønsker selvsagt at alle de etablerte gode tilbudene som allerede finnes, som eksempelvis kulturskolen, kinoen, pilotskolen, opprettholdes og utvikles. Venstre mener også at det må jobbes bedre med informasjon til ungdom — en brosjyre eller egne nettsider — med en oversikt over de tilbudene og aktivitetene som allerede finnes.

Eidsberg

Foto: gs

2. Fattigdom;
Ca 350 barn i Eidsberg lever i relativ fattigdom. Det må det gjøres noe med. Jeg siterer direkte fra programmet vårt — Eidsberg Venstre vil;
Videreføre og styrke fattigdomsmidlene (bla for barns deltakelse i lag og foreninger).
Etablere bedre tiltak for fattige barn i kommunen.
Jobbe for tettere samarbeid mellom kommune og lag/foreninger og legge til rette for at barn kan delta på fritidsaktiviteter til tross for dårlig familieøkonomi eller manglende oppfølging hjemmefra. Hver krone brukt på frivillige organisasjoner får man mangedoblet tilbake i forebyggende helsetjenester.
Videreutvikle en plan i Eidsberg kommune for bekjempelse av rusproblematikk, frafall i skolen, fattigdom, utvikling av psykiske problemer, osv. Gjennom denne planen skal NAV, skole, barnevern, familiesenter, helsetjenester, rådgivningstjenesten i skolen, mv arbeide tett sammen med en bevisst målsetting om at alle barn i Eidsberg skal ha gode muligheter for å lykkes i voksenlivet.

Motorcross, motorsykkel, motorsport

Foto: Microsoft

3. Motorinteressert ungdom;
Vi vil ha ungdomstiltak på ungdommens egne initiativ og premisser. Hvis disse ungdommene nå mobiliserer og ønsker mer ordnede forhold rundt sine aktiviteter høres dette både bra og riktig ut. Vi ønsker å lytte til ungdommen og spør derfor tilbake; hva ønsker de, hva bør gjøres – og hvordan kan vi få det til?

Motorcross, motorsykkel, motorsport

Foto: Microsoft

Ungdomskontaktens respons;

Takk for gode svar. Bra detaljert og klare ønsker, samt forventninger itl ungdommen. Bra!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**