– Barnehageloven diskriminerer Ulrik

– Dagens lov forskjellsbehandler barn utfra hvilken måned de er født i, fastslår Per-Arne Larsen, leder av Åsane Venstre. For Larsen fører dette til stor usikkerhet rundt neste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per-Arne

– Barn født etter 1.september må vente nesten ett år lenger på lovfestet rett til barnehageplass enn barn født før 1.september. Vi kan ikke ha det slik at en rettighet varierer etter når på året man er født, sier bystyrekandidat for Bergen Venstre, Per-Arne Larsen.

• Venstre foreslo en fleksibel løsning som alternativ til den gjeldende barnehageloven allerede da lovsaken var til behandling i Stortinget. Løsningen innebar at barn skal ha rett til barnehageplass fra fylte ett år, uansett når på året de blir født.

Bløff fra SV
– "Full barnehagedekning" blir nå definert ut fra den lovfestede retten, og ikke i forhold til reelle søkere. Hele den lovfestede retten til barnehageplass fremstår som en stor bløff for å selge budskapet “SV har oppnådd full barnehagedekning i regjering”, mener bystyrekandidaten fra Åsane.

Lille Ulrik, som ble født i desember i fjor, kan ikke forvente en barnehageplass før neste høst, når han er nesten to år gammel.
– Det fører selvfølgelig til mange utfordringer. Det blir vanskelig for oss og uklart for arbeidsgiver, forteller Larsen.
– Vi har satset på å søke opptak i en privat barnehage med opptak to ganger i året, men så lenge man ikke har lovfestet rett er det fortsatt like usikkert.

Les mer her

Per-Arne Ulrik
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**