Oljevernberedskapen på Hvaler må både økes og bedres!

For Hvaler Venstre er det viktig at nasjonalparken og skjærgården blir beskyttet mot forurensning fra skip.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hvaler

Hvaler har en unik natur og skjærgård til glede for fastboende, hyttefolk og turister. For nøyaktig to år siden ble Ytre Hvaler nasjonalpark åpnet med stor fest med konglige og andre prominente gjester. "Dette er en stor begivenhet som senere generasjoner vil takke oss for”, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
For Hvaler Venstre er det viktig at nasjonalparken og skjærgården blir beskyttet mot forurensning fra skip og fra utslipp i Glomma. Den største faren er olje fra skip som går på grunn og slipper ut tungolje. "Full City" katastrofen i Vestfold viste hvor mye skade oljen gjør på skjærgården og på sjøfugl.

Godafoss

På Hvaler har vi fra november 2010 til siste uke hatt tre tilfeller med skip på grunn mellom Viker og Fredrikstad, Først "Cometa" som gikk på grunn utenfor Viker uten noe utslipp, så "Godafoss" med store utslipp, og nå sist uke "Tananger" som hadde grunnberøring ved Kråkerøy uten noe utslipp. Tre hendelser på 9 måneder er uakseptabelt, og Hvaler Venstre vil arbeide for at oljevernberedskapen skjerpes og økes betraktelig i de kommende årene. Hvaler Venstre mener det er bedre for miljøet og sjøfuglene å investere i beredskap enn i opprydding, "Full City" kostet over 230 millioner og "Godafoss" mer enn 70 millioner.

Steinkunst

Hvaler Venstre vil arbeide for at:

– alle skip skal ha los fra Vidgrunnen og inn til havn

– det må lages seilingskorridorer gjennom Nasjonalparken for skip

– seilingsleden fra Vidgrunnen og inn til havn må merkes med lysbøyer

– oljelenser og utstyr blir plasseres lokalt ved seilingsleden

– havgående lenser og tungt opptaksutstyr er tilgjenglig i ytre Oslofjord

– staten som “eier” av nasjonalparken må bekoste den nødvendige
beredskapen

– det skal ikke være oppankringsplasser i eller rundt nasjonalparken for båter som venter på los og adgang til Borg Havn.

– Hvaler kommune må være mer aktiv for å få på plass en bedre beredskap.

Thor Foss

Thor Foss
4.kandidat – Hvaler Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**