Bø Venstre vil ha ny sjukeheim og omsorgsbustader

Bø Venstre vil alltid ivareta individet. Vi meiner at tenestene må tilpassast individet og ikkje at individet skal tilpasse seg tenestene. Variasjonen blant dei eldre og andre som treng hjelp, er like store som i befolkninga elles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bø Venstre vil alltid ivareta individet. Vi meiner at tenestene må tilpassast individet og ikkje at individet skal tilpasse seg tenestene. Variasjonen blant dei eldre og andre som treng hjelp, er like store som i befolkninga elles. Leserinnlegg fra ordførerkandidat Olav Kasland om ny sjukeheim og omsorgsbudstadar kan leses:Her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**