Brudd på valgloven

Venstre vil være din garantist for at reglene blir fulgt. Under forhåndsstemmegivningen ved Høgskolen i Vestfold, avd. Bakkenteigen, ble flere punkter i valgloven brutt. Selv ikke etter å ha blitt gjort oppmerksom på det, gjorde sekretariatet noe for å rette opp feilen. Det er noe vi ikke kan la passere upåaktet. Om vi ikke tar våre egne lover på alvor, kan vi heller ikke forvente at andre skal gjøre det. Derfor bryr vi oss. Derfor sier vi ifra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Norges Lover Lov Justis

Foto: Stein Inge Dahn

Ved kommunevalget for fire år siden hadde vi besøk av valgobservatører fra Hviterussland. Disse fant flere kritikkverdige forhold.
De bemerket spesielt forhold rundt hvor hemmelig valget virkelig var. Blant annet bet de seg merke i personer som ikke brettet stemmeseddelen skikkelig. Dette åpnet etter deres mening for at personer i valglokalet kunne se at disse stemte "på rett parti". Dette er et brudd på prinsippet om hemmelig valg og svekker tryggheten for velgerne, sa Anastasiya Matchanka, som dengang var valgobservatør fra OECD.

Dette ble rapportert inn, og man skulle da skjerpe inn rutinene, slik at det ikke skulle være mulig se eller kontrollere hva andre stemmer.

Da jeg denne uken var innom Høgskolen i Vestfold, foregikk det forhåndsstemming.

 Brudd på valgloven - Fra forhåndsstemmegivningen ved Høgskolen i Vestfold, avd. Bakkenteigen

Brudd på valgloven – Fra forhåndsstemmegivningen ved Høgskolen i Vestfold, avd. Bakkenteigen
Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Jeg merket meg da at stemmeavlukket var plassert inn mot en glassvegg. Dette bryter etter min mening med valglovens § 8-3. som sier at: forhåndsstemmegivningen skal foregå i egnet lokale. Når det da i tillegg er en kantine på den andre siden av veggen vil jeg påstå at heller ikke § 8-4 er fulgt. I følge denne skal stemmegivningen skal foregå i enerom og usett.

 Gjennom denne glassveggen gikk det an å se rett inn i avlukket med de blå skilleveggene

Gjennom denne glassveggen gikk det an å se rett inn i avlukket med de blå skilleveggene
Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Mange ville nok ikke tatt notis av dette bruddet på retningslinjene for fremgangsmåten ved stemmegivning, men jeg mener selv små brudd på retningslinjer må komme fram.
Derfor tok jeg affære. Hva som så skjedde, kan du lese og se på denne lenken fra NrK-Østafjells:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.7783697

Om jeg får tilstrekkelig tillitt ved neste ukes valg, vil jeg som folkevalgt venstrepolitikker fortsette å være kompromissløs når det gjelder brudd på lover og regler.
Likhet for loven, er like grunnleggende for oss i Venstre, som vernet mot uvilkårlig rettergang og forfølgelse.

Joachim Poppe-Holmdahl

Foto: Joachim Poppe-Holmdahl

Derfor godtar jeg ikke feil, uten å påpeke dem.
Vi vil si ifra, fordi vi bryr vi oss.

Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
Kommune- og fylkestingskandidat fra Venstre

Dette stemmelokalet tilfredsstiller ikke kravene.

Dette stemmelokalet tilfredsstiller ikke kravene.
Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**