Du bestemmer!

Venstre ønsker størst mulig frihet for den enkelte til å velge sin måte å leve livet sitt på. Samtidig har hver enkelt et ansvar for fellesskapet. Dette er grunntanken i den sosialliberale ideologien. Politikere velges for fireårsperioder, og langsiktighet er viktig når vi skal ta beslutninger. Venstre ønsker stor grad av dialog med innbyggerne. En av våre viktigste oppgaver er å lytte til innbyggernes tanker og utfordringer, og omsette det i politikk til beste for lokalsamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**