Innbygger foran utbygger

Vi i Nedre Eiker Venstre er imot at kommunen skal gjøre om gjeldende reguleringsplan for å tekkes utbyggers krav om fortjeneste, på bekostning av nåværende innbyggeres ve og vel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Høyhus eller ikke høyhus?(Illustrasjonsbilde)

Høyhus eller ikke høyhus?(Illustrasjonsbilde)
Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

På tomten til det gamle Munkhaughjørnet har nå formannskapet vedtatt å godkjenne utbyggers krav om å få bygge et 5 etasjes signalbygg, på tross av gjeldende reguleringsplan som sier at det max skal bygges 3 etasjer.

Vi i Venstre er i mot et slik bygg. Hovedgrunnen til det er at dette vil bli estetisk feil i forhold til den bebyggelsen som er der fra før. De som bor der vil miste det meste av det sollyset de har i dag. I tillegg vil dette forringe verdien på eiendommene som ligger rundt det planlagte signalbygget.

Det vil i tillegg øke trafikken på et allerede belastet punkt i kommunen. Vi ser det som et overgrep mot innbyggerne rundt Munkhaughjørnet. Dette bare for å tekkes utbyggers krav om fortjeneste. Etter vår mening er det bedre å heller lage en grønn lunge, som folk kan møtes i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**