Prøvefylke for praktisk retta teoriopplæring

Me må stoppa fråfallet i vidaregåande skule. Det har førsteprioritet for Venstre i komande periode, seier kampkandidat for Venstre på fylkestingslista, Rolf Nesheim i eit intervju med Strilen 8.9.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fråfallet i vgs er eit stort samfunnsproblem. Fråfallet er særleg stort blant yrkesfaglege elevar. Difor vil me at Hordaland skal bli eit prøvefylke for ei meir praktisk retta teoriopplæring.
Fleire lærlingeplassar, halvvering av arbeidsgjevaravgifta, styrking av helsesøstertenestene og større valfridom for elevane kor tid dei byrjar i praktisk lære, når dei tek teoridelen m.v. ser vi som verkemiddel for å redusera dette store problemet, seier Nesheim.

Les meir i papirutgåva av Strilen 8.9.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**