Start med Kulturskolen

Bergen har et rikt og mangfoldig kor- og korpsmiljø, med både bredt engasjement og høyt musikalsk nivå. Men rekruttering kommer ikke av seg selv. Vi må starte satsingen i Kulturskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per-Arne Larsen helfigur

De frivillige organisasjonene er på mange måter limet i samfunnet vårt. Både som fritidsaktivitet, som tradisjonsbærere og identitetsskapere, og som gledesspredere er de frivillige organisasjonene uvurderlige. Vårt oppdrag som politikere må være å legge til rette for disse.

Forutsigbarhet
For de fleste organisasjonene gjelder det i stor grad forutsigbare rammevilkår, og Venstre har vært en forkjemper på Stortinget for momsfritak for frivillige organisasjoner. Det gjelder også gode, gratis øvingslokaler for alle musikklagene i kommunen, og Venstre vil gå i bresjen for at flere kulturorganisasjoner får benytte seg av skolene utenom skoletiden. Det handler om å kunne drive i sitt nærområde.

Det innebærer ikke minst at vi målbevisst arbeider for å øke ressursene til kultursektoren, for kommunen skal være en forutsigbar samarbeidspartner, ikke minst for alle som arbeider på frivillig basis.

Kulturskolen er viktigst
Et av de viktigste verktøyene er allikevel å sørge for godt kvalifiserte instruktører og god tilgang til lokaler gjennom Bergen Kulturskole. I Venstres alternative bybudsjett for 2011 har vi satt av 2 millioner i økte bevilgninger utover byrådets opprinnelige forslag til Kulturskolen. Dette er en satsing Venstre vil fortsette med – også i posisjon.

Målet er klart: Vi vil realisere drømmen om en kulturskole for alle, samtidig som vi ikke skal fire på kravene til musikklærernes faglige og pedagogiske kompetanse.

Per-Arne Larsen
6. kandidat for Bergen Venstre

Musikk, kultur, noter
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**