Å satse på læreren

Å satse på læreren er å satse på eleven. En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Framtida begynner i klasserommet og skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole, utdanning, skrive

Venstre vil at det skal skal øremerkes midler i budsjettet slik at våre lærere får tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning.

Dette har lærerne og utdanningsforbund selv gitt uttrykk for at de ønsker og Venstre både sentralt og lokalt skal jobbe for at dette blir en realitet. Det fortjener både de hardtarbeidende lærerne og våre barn og ungdom som trenger faglig sterke og oppdaterte lærere for at de selv skal bli kunnskapsrike og ferdighetssterke elever.

Venstre i Marnardal skal satse på lærerne og på den måten satse på elevene!

Sats på oss! Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**