Bruprioritering

Førstekandidat til kommunevalget i Nærøy, Hans Martin Storø, tar sammen med første og tredje kandidat til fylkestingsvalget, Andre N Skjelstad og Trond Sandnes til ordet for at fergefri veg over Folda må realiseres. De poengteres at det med dagens rammebetingelser er umulig å realisere bruprosjektet til Jøa, og at Nord-Trøndelag nå må prioritere fregefri kystriksveg isteden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Prioritering av samferdselsmidler skaper ofte strid og gir grunnlag for politisk kamp, og alle har sin fulle rett for å tale sin og sitt lokalsamfunn sin sak i slike spørsmål. Nord-Trøndelag Venstre har stor sympati for befolkningen på Jøa sin kamp for realisering av bruprosjektet til Jøa. Venstre har selvsagt heller ikke noe mål om å forhindre en slik satsning. Vi måtte imidlertid i Toril Skogsholm sin samferdselsministerperiode konstatere at dette prosjektet blir for vanskelig å realisere med dagens system for tildeling av statlige veibevilgninger. Vi registrerer også at bru til Jøa ikke har kommet en mm lengre etter 6 år med Senterpartiet i samferdselsdepartementet.
Da er spørsmålet, skal Nord-Trøndelag legge all sin prioritering på dette prosjektet som ikke lar seg realisere, eller skal man innse realitetene og åpne for andre viktige prosjekter som lar seg realisere? Våre prioriteringer, er også nedfelt i vårt fylkestingsprogram, som ble vedtatt på vårt fylkesårsmøte.
Fastlandsforbindelsen fra Lund til Ytre Namdal, vil bestå av to etapper, som hver for seg kostnadsmessig er på nivå med bruprosjektet til Jøa. Av disse to er den etappen som Venstre vil løfte fram i første omgang, traseen fra Lund over Hjelmsøya og til Risvika, med vei og 3-4 små bruer. Denne er ganske godt planlagt tidligere, og kostnadsestimatene relativt sikre. En videreføring fra Risvika og nordover må utredes nærmere, før vi kan få denne strekningen inn i prioriteringsdebatten. Det er imidlertid ikke noen hindring for at strekningen Lund-Risvika kan løftes fram. Her vil ferjeavløsningsmidler også kunne legges inn i prosjektet, da kostnadene til en ferge mellom Hofles og Geisnes vil medføre langt lavere kostnader enn dagens samband, og prosjektet vil i tillegg til 20% statlig finansiering, kunne få en vesentlig del av kostnadene dekket ved bompengefinansiering.
Venstre ønsker derfor å løfte fjordkryssingen over Opløyfjorden inn i prioriteringsdebatten, slik at vi kan komme nærmere realiseringen av dette prosjektet. For en mulig realisering av et bruprosjekt til Jøa, må det finnes andre løsninger, som muliggjør at det kan realiseres uten at alle andre samferdselsprosjekter i Nord-Trøndelag stoppes i mange tiår.

Andre N Skjelstad
Førstekandidat og leder NT Venstre

Trond Sandnes
Tredjekandidat NT Venstre

Hans Martin Storø
Org. nestleder NT Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**