Grønn premiering av miljøvennlig næringsliv i Marnardal

Vi skal bevare naturen og miljøet for å sikre oss selv og våre barnebarn en ren framtid. Vi mener at Marnardal må bli en foregangskommune innen miljøsatsing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gave

Vi har i valgprogrammet foran lokalvalget i år foreslått flere ulike tiltak for å sette større fokus på miljø i Marnardal, men et av våre mest spenstige forslag har vi rett og slett kalt “grønn premiering”.

Venstre vil at det opprettes et Grønt Næringsfond med hensikt å fremme grønn næring i kommunen. Vi ønsker at fondet skal utdele tilskudd til grønne bedrifter – nye og eksisterende bedrifter som ønsker å omstille seg til grønnere drift. Vi vil også at det utdeles en premie til Årets Grønne Bedrift og Årets Grønne Gründer.

Vi mener at ved å ha et særskilt fokus på å premiere de “grønne” næringene vil kommunen vise at de tenker og satser på en grønnere fremtid. Miljøutfordringene er store og vi kan ikke overlate hele ansvaret for Norges svar på klimakampen til regjeringen og stortinget alene. Hver enkelt kommmune må kunne iverksette tiltak for å bli både mer miljøvennlig og mer miljøfokusert.

Venstre i Marnardal vil satse på miljøvennlig næring? Vil du?

Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**