Venstre og kulturminnevernet

Det haster med å sikre kulturarven, ikke bare bygningene (det materielle), men også kunnskapen om tradisjoner og handverk (det immaterielle). Les referat fra møtet om kulturminnevern på Eidsvoll 25.august. Helle Hundevadt møtte for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Miljøvernminister Solheim varsler en ny Kulturminnemelding i 2013, som skal stake ut kursen framover for den nasjonale politikken på dette området. I den anledning deltok alle partiene på en samtale på seminaret Breidablikk, på gamle Eidsvolds verk 25.august. Her deltok Venstre med "vikar" for Trine Skei Grande, Helle Hundevadt, tidligere fylkespolitiker og kulturminnevernforkjemper.

Venstre har 3 hovedanliggender når det gjelder kulturminnevern, som vi håper Erik Solheim tar med seg i arbeidet med en ny Stortingsmelding:

1. Flere penger: Kulturminnefondet må fylles på slik at vi får mer penger til den verneverdige bygningsmassen i Norge. Fylkeskommunene må også få flere midler, slik at de kan sette i stand de bygningene som er fredet innen 2020.

2. Flere med kompetanse: Vi må utdanne flere innen tradisjonshåndverk i Norge. Det må bli mer praktisk og estetiske fag i skolen, på alle trinn, og en faglig viderutdanning etter svennebrev.

3. Flere tilskuddsmuligheter for eiere av fredete og verneverdige bygninger. Det er dyrt å vedlikeholde gamle bygg; det må være til glede for alle i Norge, at de som bor i fredete hus har økonomisk mulighet til å ta vare på dem. (Skatteinsentiver, momsfritak etc)

Gammelt hus kulturminne vern laftet Smiurgarden i Etnedal

Foto: Bjørg Lien

Venstre ser at det haster med å sikre kulturarven, ikke bare bygningene (det materielle), men også kunnskapen om tradisjoner og handverk (det immaterielle). Et samlet Storting vedtok at alle fredete bygninger skal være satt i stand innen 2020. Skal vi nå det målet må vi reparere ett til to hus hver uke fram til 2020! Da trenger vi kompetanse og penger!

Dette mener Venstre er en riktig investering for Norge som kulturnasjon!

Les de andre foredragene på Disen Kolonial

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**