Raymond Ingemannsen ble valgt inn i kommunestyret

Hvaler Venstre gjorde et godt valg. Oppsluttningen økte fra 3,8% til 5,1%

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Raymond Ingemannsen, Hvaler Venstre sin 1. kandidat, ble valgt inn i kommunestyret. Han overtar plassen etter Pål Bugge som har sittet i kommunestyret i tre perioder. Venstre gjorde et godt valg på Hvaler og økte sin oppslutning fra 72 til 122 stemmer. Hvaler Venstre fikk 5,1% av stemmene, en økning på 1,3%

Valgresultatet for Hvaler kommune med historikk finner du her.

Steinkunst

Hvaler Venstre vil jobbe for følgende saker i neste periode.

– ha systematisk etter- og videreutdanning for lærere
– satse på skole og oppvekstmiljøet for at flere barn skal lykkes
– øke og bedre oljeverberedskapen
– ha losplikt for alle skip inn til Fredrikstad havn
– si nei til mudderdumping ved Belgen
– få ned utslippene i Glomma
– ha en helhetlig plan for vindkraft før det blir aktuelt å vurder vindkraft på hvaler
– sørge for bedre korrespondanse mellom buss og tog for pendlere
– si nei tileiendomsskatt
– si nei til boplikt
– bygge ut sykkel og gangstier i hele kommunen
– være garantisten for belter i skolebussene
– utvikle flere helsetilbud i kombinasjon med eldresenteret Dypedalåsen
– prioritere eldreomsorg også i neste periode.
– sørge for at alle som har behov for pleie- og omsorgstjenester får et godt tilbud

1. kandidat Raymond Ingemannsen, Vesterøy

Raymond Ingemannsen.
Kommunestyrerepresentant – Hvaler Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**