Borgerlig samarbeid i Klæbu

Det borgelige samarbeidet fortsetter i Klæbu. Høyre, Venstre, Senterpartiet og FrP har blitt enige om et flertallssamarbeid for den kommende fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ole Horgøien, Jarle Martin Gundersen, Lillian Waaden og Paal Christian Bjønnes

Foto: Åke Nord

Jarle Martin Gundersen (SP) fortsetter som ordfører og får med seg Lillian Waaden (H) som varaordfører. Venstre har fått innfridd sine krav om posisjoner i de forskjellige råd og utvalgene.
– Vi sa før valget at vi skulle ha samtaler med alle partiene i Klæbu om samarbeid, og det har vi hatt. Til slutt var det dette alternativet som ga oss best mulighet til å drive god Venstrepolitikk i Klæbu fremover, sier Paal Christian Bjønnes.
For Venstre blir det Geir Liang og Paal Christian Bjønnes som blir representantene i Kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**