Venstre auka med 18 kommunestyrerepresentantar i fylket

Venstre fekk 7,4 prosent oppslutning i fylkestingvalet i fylket. Vi held same tal representantar. I kommunevalet i fylket har det vorte god uttelling i tal representantar i kommunestyra. 68 kommunestyrerepresentantar i 21 kommunar, ein auke på 18 stk. – Først og fremst vil vi takke veljarane for tilliten. Deretter må vi berømme frivillige og lokale kandidatar for ein fantastisk innsats, sier fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter og fylkessekretær Linda Ness Rotihaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Fylkessekretær Linda Ness Rotihaug og fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter

Fylkessekretær Linda Ness Rotihaug og fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter

På landsbasis er dette det beste valet for Venstre på 40 år. Venstre fekk 6,3 prosents oppslutning på landsbasis.

I vårt fylke har vi 5 blant topp 20 Venstrekommunar:.

1. Eid: 44%
8. Askvoll: 24,3%
10. Vik: 22,5%
15. Hornindal: 18,8%
19. Leikanger: 18,4%

Oversikt over tal kommunestyrerepresentantar, (tal repr. inneverande periode i parantes)

1. Askvoll 5 (0)
2. Aurland 2 (1)
3. Balestrand 2 (-1)
4. Bremanger 2 (1)

 Alfred Bjørlo er klar for ordførarvervet i Eid etter 44% oppslutning

Alfred Bjørlo er klar for ordførarvervet i Eid etter 44% oppslutning

5. Eid 13 (10)
6. Fjaler 3 (-1)
7. Flora 5 (0)
8. Førde 2 (0)
9. Gaular 1 (1)
10. Gloppen 2 (1)
11. Gulen 3 (0)
12. Hornindal 3 (-1)
13. Høyanger 0 (0) Stilte ikkje liste i 2007
14. Jølster 4 (0)
15. Leikanger 3 (0)
16. Luster 2 (0)
17. Lærdal 2 (1)
18. Naustdal 2 (2) Stilte ikkje liste i 2007
19. Selje 0 (0) Stilte ikkje liste i 2007
20. Sogndal 2 (1)
21. Stryn 2 (1)
22. Vik 4 (2)
23. Vågsøy 4 (0)

Eid Venstre gjorde eit brakval! Alfred Bjørlo vert den nye ordføraren, og Venstre vil også få varaordførarvervet etter det fantastiske valresultatet med 13 kommunestyrerepresentantar.

To av dei nystarta lokallaga, Høyanger og Selje, kom ikkje inn med representantar, men har gjort eit godt val og blitt lagt merke til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**