Venstre i formannsskap, HLTM og Rissa Utvikling

Forhandlingene er nå ferdig, og Venstre går med Høyre, FRP og Pensjonistpartiet i posisjonen.
Ove Vollan velges som ny ordfører 28. september, og Tormod Overland blir varaordfører. Siri Evjen får plass i Formannsskapet og hovedutvalg for Landbruk, teknisk og miljø.
Anne Jorid Gullbrekken får styreplass i Rissa Utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre er godt fornøyd med forhandlingene, som har blitt ført i en positiv og god tone.
Dette lover godt for samarbeidet i de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**