Venstres alternative budsjett for 2012

I dag presenterte Venstre sitt alternative budsjett for 2012. Her kan du lese Julie Anderslands innlegg i budsjettdebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her kan du laste ned hele budsjettforslaget for 2012.

Julie_Andersland_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

Ordfører,

Når det kommer til pengebruken skiller Venstres budsjett seg fra byrådets egentlig bare på ett punkt: Vi bruker mer. Det er en noe uvant følelse, for på Stortinget har Venstre for vane å bruke mindre enn det sittende styret.

I Bergen er det derimot slik at vi har en ærlig uenighet med byrådet: Venstre godtar eiendomsskatt.

Riktignok vil vi kompensere med å fjerne formueskatten og redusere inntektsskatten, men kjære ordfører: Vi to sitter ikke i regjering sammen helt enda.

Venstre har valgt å synliggjøre de mulighetene Bergen har om vi bare er villig til å prioritere et godt tilbud foran kutt i eiendomsskatten.

Vi vil ha 100 flere lærere i Bergensskolen. For øvrig omtrent nøyaktig det antallet flere lærere Utdanningsforbundet mener at trengs

Vi vil gi 100 lærere et helt år med fullfinansiert etterutdanning. Det vil gi dem et reelt kompetanseløft.

Vi vil gi byens ungdommer et kjempeløft for skolehelsetjenesten. Det største behovet for ungdom i en sårbar fase er et lavterskeltilbud med psykisk helsetjenester. Vi vet at det er i denne alderen at problemene oppstår. En god skolehelsetjeneste er noe av den mest effektive forebyggingen vi har. Venstre vil derfor sette av midler til å ansette 20 skolepsykologer på fulltid.

Vi vil likestille finansieringen av private og offentlige barnehager. Problemet med byrådets barnehagepolitikk er ikke antall plasser, men finansieringen av de plassene som finnes. 70 prosent av byens barnehager er drevet i privat regi, men for å sikre forsvarlig drift uten at det går utover våre små barn, er også disse barnehagene avhengige av god kommunal støtte. Venstre setter av 36 millioner til å likestille finansieringen av private og kommunale barnehager.

Det har vi råd til fordi vi godtar eiendomsskatt.

Ordfører — Venstre vil få bukt med rusproblemene én gang for alle. Derfor vil vi etablere et helhetlig rushelsesenter for 40 millioner, med skikkelig finansiering av alle deler av tjenesten. Et slikt rushelsesenter som Venstre foreslår har vært prøvd i Frankfurt med stor suksess. La oss ikke risikere at flere mennesker mister livet av overdoser mens vi diskuterer effektive tiltak.

Venstre vil øke støtten til barnevernet med 14 millioner, gi psykisk utviklingshemmede et bedre tilbud og et rikere liv, og gi mer til de som har minst ved å tilbakeføre åtti-prosentregelen.

Det har vi råd til fordi vi godtar eiendomsskatt.

Venstres tre store satsingsområder er en skole med mer fokus på læring, en sosialpolitikk med mer fokus på de svakeste, og en miljøpolitikk med mer fokus — punktum.

I miljøpolitikken er ikke det store spørsmålet hva vi skal bruke pengene på, men hvor vi skal ta pengene fra.

Byrådet holder både bilistene, Bybanen og byluften som gissel når de nekter å innføre køprising eller å få ned biltrafikken.

Venstre vil få køene bort fra veiene og Bybanen ut til bydelene, men i denne sal måles ikke dette i kroner og øre, det måles i politisk vilje. Ordfører — målt i den valutaen er selv Høyrefolk uten dekning på konto.

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Jeg skal likevel ikke stå her og svartmale byrådets budsjett. Det er mye som er bra — det er bare ikke godt nok.

Venstre er for eiendomsskatt. Deler av byrådet er for eiendomsskatt. Selv deler av Høyre er for eiendomsskatt.

Ikke fordi vi tilhører den siden i politikken som synes høye skatter er et gode i seg selv, men fordi eiendomsskatt er den skatten som gjør minst skade. Fordi det er en skatt lokalpolitikerne selv kan vedta dersom det trengs mer penger til å sikre innbyggerne gode kommunale tjenester. I Bergen trengs nettopp det.

Eiendomsskatt etter Venstres modell betales stort sett av de med romslig økonomi og romslige hjem. Jeg tror også de fleste av dem har romslige hjerter — store nok til å heve kommunens skoletilbud, rusinnsats og miljøsatsing over det minimumsnivået det ligger på i dag.

Venstres alternative budsjett er et budsjett for byens fremtid og for de aller svakeste i samfunnet, et budsjett for et grønnere og varmere Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**