Venstre foreslo lavere byggesaksgebyr for passivhus

Venstres Kåre Pettersen foreslo i mandagens kommunestyremøte at Stokke kommune bruker byggesaksgebyrene aktivt for å oppnå ønsket klima- og energiutvikling slik planens intensjon er. Venstre foreslo at Stokke bør halvere gebyrene for bygging av passivhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Nordens første passivhus, Lindås Sverige

Nordens første passivhus, Lindås Sverige
Foto: www.passiv.no

Flere kommuner har innført lavere gebyrer for bygging av passivhus og/eller null gebyrer.
Passivhus kjennetegnes med at de har et meget lavt energibehov, godt inneklima og høy teknisk komfort. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

I Stokke kommunes vedtatte klima — og energiplan er boligbygging omtalt i kapittel 7 "Arealplanlegging – med fokus på stasjonær energibruk"

Alle bygninger skal lages slik at cirka halvparten, og minimum 40 prosent, av varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossilt brensel. Det er for øvrig allerede en skjerpet versjon av TEK (teknisk forskrift) til høring, hvor minimum 40 % er foreslått øket til 80 % og at det innføres et forbud mot oljekjeler.

Fram mot 2020 vil TEK skjerpes ytterligere, med mål om "passivhus"—standard for alle nybygg. Jeg mener vi må bruke gebyrene og avgiftene til å stimulere til miljøtiltak, og dette kan vi også gjøre lokalt ved å gi rabatt på byggesaksgebyrene for passivhus.

På vegne av Venstre og resten av opposisjonen vil vi derfor foreslå et nytt punkt i innstillingen som går på å redusere byggesaksgebyrene for passivhus med 50 prosent. Dette skal gjelde for passivhus som bygges etter gjeldende Norsk Standard NS 3700.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Under møtebehandlingen ble det enstemmig vedtatt å utrede reduserte byggesaksgebyrer for passivhus i tillegg til tidligere innstilling om å vurdere også dette for frivillige organisasjoners byggesøknader.

Venstres opprinnelige endringsforslag:
Byggesaksgebyrene for passivhus skal utgjøre 50 prosent av de vedtatte ordinære byggesaksgebyrer i Stokke kommune. Dette skal gjelde for passivhus som bygges etter gjeldende Norsk Standard NS 3700.

Les mer om passivhus her: www.passiv.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**