Velkommen til Hordaland Venstres årsmøte 2012

Hordaland Venstre avholder årsmøte lørdag 4. og søndag 5. februar på Clarion Hotel Admiral i Bergen. Velferd og helse blir i år viktige tema for møtet, og vi får besøk av generalsekretær Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På fylkesårsmøtet vil det bli behandlet saker i samsvar med vedtektene.
Fullstendig program finner du nederst i saken.

Sakspapirene kan du laste ned her: Møtebok ÅM12
Innkomne forslag til uttalelser

Innkalling ble sendt ut i desember til alle lokallagsledere.

Frist for påmelding av delegater er satt til 11. januar.

Vær oppmerksom på at frist for innsending av vedtektsendringer er allerede 13. januar

Frist for innsending av forslag og uttalelser til fylkesårsmøtet, er satt til 30. januar

Sakspapirer blir sendt delegatene senest en uke før møtet.

Med vennlig hilsen Fylkesstyret

Ledertrio Hordaland

Foto: MK

Praktisk informasjon

Delegater og årsmeldinger
Fordelingen av delegater baseres på stemmetall ved siste Stortingsvalg og antall betalende medlemmer pr 31/12. Fullmaktskjema for påmelding samt oversikt som viser antall delegater pr lokallag ble sendt ut til lokallagslederne i desember. Delegater skal velges av lokallaget på årsmøte eller medlemsmøte og kun betalende medlemmer kan være delegat. Møtet er ellers åpent for observatører.
Så snart lokallagenes årsmøter er over må årsmeldinger sendes til VHO og Hordaland Venstre. Venstre.

For spørsmål kontakt fylkessekretær Gro Gjelsvik på telefon: 55 55 30 60 eller e-post: [email protected]

FRAMLEGG TIL PROGRAM FOR FYLKESÅRSMØTET I HORDALAND VENSTRE
4. OG 5. FEBRUAR 2012 PÅ CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN

LAURDAG:
kl. 10.00 Frammøte — registrering
kl. 11.00 Kulturelt innslag
Opning ved leiar i Hordaland Venstre, Synnøve Handeland
Helsing frå Bergen Venstre
Namneopprop
Godkjenning av innkalling, sakliste, program og forretningsorden
Val av dirigentar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnd med sekretær,
referentar, teljekorps og to personar til å skrive under protokollen
kl. 11.30 Innleiing til generell politisk debatt ved generalsekretær Terje Breivik
kl. 12.00 Lunsj
kl. 13.00 Frist for innlevering av endringsforslag til punkt 1-24 i dokumentet "En bedre helsepolitikk for den enkelte"
kl. 13.00 Generell politisk debatt
kl. 15.00 Politiske fråsegner
kl. 15.45 Kaffipause med noko å bite i
kl. 16.15 Presentasjon – ved Åsta Årøen – og handsaming av Hovudsak LM2012 —
"En bedre helsepolitikk for den enkelte". Vedtak av endringsframlegg vedrørande punkt 1 – 24
kl. 17.15 Val av fylkesstyre, informasjons- og opplæringsutval, revisorar
kl. 18.00 Årsmelding og rekneskap 2011
Vedtektsendringar
kl. 19.00 Slutt
kl. 20.00 Middag

SØNDAG:
kl. 09.00 Samling Venstrekvinnelaget
kl. 09.30 Kulturelt innslag
kl. 09.40 Politiske fråsegner
kl. 10.40 Pause med utsjekking
kl. 10.50 Organisasjonsdebatt – Kort innleiing ved Terje Breivik
Vedtak av handlingsplan
Vedtak av tidspunkt for nominasjonsmøtet
kl. 12.00 Kaffipause
kl. 12.15 Vedtak av kontingent 2013 og budsjett 2012
kl. 12.40 Val av nominasjonsnemnd
kl. 13.00 Val av landsmøteutsendingar
kl. 13.30 Fråsegner
kl. 14.00 Slutt og lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**