Vil ha tiltak for å få flere lærere

– Venstre er bekymret for stadig nye tiltak i skolen uten at kunnskapsministeren sørger for bedre lærerdekning i norsk skole, sier Trine Skei Grande. Lærermangelen var tema i dagens spørretime i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ukjent

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har tidligere anslått at vi kommer til å ha en underdekning på 18.000 lærere innen 2020.

– Samtidig har regjeringen siden 2005 stadig fremmet tiltak som krever flere lærere. Undervisningstimetallet er kraftig utvidet, leksehjelp, skolebyråkratiet øker, valgfag på ungdomstrinnet skal innføres og regjeringen vil innføre en nasjonal bestemmelse om lærertetthet. Felles for disse er at de i stor grad er avhengig av en faktor — en særdeles viktig og helt avgjørende faktor — og det er mange nok lærere. Men det er få om noen tiltak fra regjeringen, sier Skei Grande.

Les: Vil byråkratiet i skolen til livs
Les: Bedre og mer videreutdanning for lærerne

Trenger konkrete tiltak
– Vi trenger mer enn en reklamekampanje for å rekruttere flere lærere. Det handler om en attraktiv lærerutdanning på fem år, gi alle lærere videreutdanning og å rydde opp i skolebyråkratiet. Mitt spørsmål til kunnskapsminister Halvorsen er når regjeringen vil foreslå tiltak som virkelig monner i forhold til å sikre mange nok gode lærere i norsk skole i tida som kommer, utfordret Skei Grande.

Kunnskapsministeren påpekte behovet for økt rekruttering læreryrket, og vil fortsatt ha fokus på de som er utdannede lærere men som ikke jobber i skolen. Hun slo fast at det er behov for mer tid til hver elev, mindre skoleklasser og maks antall elever pr. lærer.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

Seniortiltak
– Jeg har tidligere diskutert konkrete seniortiltak i skolen med Halvorsen. Jeg husker godt at statsråden var enig i vår virkelighetsbeskrivelse, men at hun stort sett bare ville prioritere det hun omtalte som "allerede igangsatte tiltak". Jeg har selv vært lærer og forstår ikke hvorfor ikke ser at de har et ansvar for å bidra til gode seniortiltak i skolen, og at dette ikke bare er skoleeiernes og kommunenes ansvar, påpeker stortingsrepresentant Borghild Tenden.

Les: Skuffet over nei til seniortiltak i skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**