– Ønsker ikke offentlig finansiering av tidlig ultralyd

– Venstre mener det er feil å prioritere offentlige helsekroner på en undersøkelse som det ikke er bevist noen helsegevinst av, verken for mor eller fosteret, sier Borghild Tenden, stortingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten behandlet spørsmålet om offentlig finansiert ultralyd før jul. Rådet vedtok at alle skal få en ekstra ultralydundersøkelse i uke 11-12. Venstre mener dette var en gal beslutning. Den viktigste grunnen til å gå imot dette forslaget er at det er galt å prioritere en undersøkelse som det ikke er en klar helsegevinst av å utføre.

 Borghild Tenden vil ikke prioritere offentlig finansiert tidlig ultralyd.

Borghild Tenden vil ikke prioritere offentlig finansiert tidlig ultralyd.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

– All den tid det fortsatt er kø for behandling av kreft og andre alvorlige sykdommer, mener Venstre det ikke er riktig å prioritere offentlige betaling av en slik undersøkelse, sier Borghild Tenden.

– Det er også viktig å ta med i debatten at en tidlig ultralydundersøkelse vil føre til falske positive tester. Undersøkelsen er med andre ord ikke uproblematisk, fortsetter Tenden.

Tenden er derimot kritisk til de som bruker sorteringssamfunnet som et sentralt argument i debatten om ultralyd i uke 12.

– Det blir feil å på den ene siden argumentere med sorteringssamfunnet, samtidig som man ikke ønsker å forby ultralydundersøkelse i 12 uke. Den etiske grensen går ikke ved hvorvidt det er offentlig finansiert eller ikke. Dersom man virkelig frykter sorteringssamfunnet, bør en forby ultralydundersøkelse i uke 11-12. Men Venstre mener at det vil være å gripe inn i den enkelte gravides frihet. Det å tillate en undersøkelse er et helt annet spørsmål enn om man vil bruke skattepenger på den, sier Tenden.

Det er forventet en sterk vekst i offentlige helsebudsjetter fremover, og Tenden mener det nå er viktig at politikerne ikke hopper ukritisk på alle velmenende forslag som vil øke utgiftene fremover. – Med manglende helsegevinster er avgjørelsen om å tilby tidlig ultralyd på det offentliges regning en underlig prioritering i helsevesenet, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**