Etterlyser en mer demokratisk byparlamentarisme

Søndagens Bergen Tidende løfter debatten om parlamentarisme i Bergen. Julie Andersland (V) mener byrådet har en lang vei å gå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Venstre er for byparlamentarisme, men vi ser at bystyrets stilling er svak slik parlamentarismen praktiseres i Bergen. Myndighetsutøvelsen skal utgå fra bystyret. Det er ikke slik jeg oppfatter at det skjer, sier Andersland.

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Vil ha bydelsstyrene tilbake
– Venstre vil også ha tilbake bydelsstyrene, og var mot at de ble lagt ned. Det svekket lokaldemokratiet. Det er ingen tvil om at byrådet gjør akkurat som de vil. I Bergen ser vi aldri lenger store politiske forlik som gagner byen, påpeker partiets gruppeleder.

Mener byrådspartiene har ansvar for lokaldemokratiet
– Byrådspartiene har et ansvar for lokaldemokratiet som jeg mener de ikke tar på alvor. Et godt eksempel er at de ikke flyttet på en krone etter at bybudsjettet ble lagt frem. Derfor er det ingen tvil om at det beste for Bergen er at bystyrets stilling blir styrket. Dagens system må forbedres, sier hun.

Les hele saken på side 6 – 8 i Bergens Tidende søndag 15. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**