Den politiske hverdagen

Stovner Venstre har i de siste månedene organisert oss og vært med på et par møter i bydelsutvalget og komiteene. Vi har også valgt nytt styre og går inn i det nye året med stor entusiasme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stovner Venstre har de siste månedene jobbet med å organisere oss i vår nye politiske hverdag.

Fra å være et parti uten representasjon i Stovner har vi etter valget i 2011 fått en representant i bydelsutvalget (BU), og samtidig også fått representanter i de tre komiteene i bydelen (Miljø-, plan- og samferdelskomiteen, Oppvekst- og kulturkomiteen og Helse- og sosialkomiteen).

Dette er første gang Venstre er representert i bydel Stovner på veldig mange år – det er faktisk usikkert når vi sist var representert. Slik sett er det en stor omstilling vi nå er midt i, og skolering av de som representerer Venstre og våre velgere i BU og komiteer er første prioritet.

Denne omstillingen tar en del tid, slik det også tar tid å bli godt kjent med de andre partiene i bydelen og organiseringen av bydelens aktiviteter administrativt.

Den 12. Desember hadde vi årsmøte i Stovner Venstre, hvor vi valgte nytt styre. Styret er:

Leder: Raymond M. Kristiansen
Nestleder: Mariwan Ahmadi (Mariwan er også vår BU-representant)
Medlem: Hege Nålsund
Medlem: Torstein Vik
Medlem: Azhar Munir

Vi vil i hovedsak bruke 2012 på dette arbeidet med å sette oss inn i saker og prosedyrer, samt å høre på innspill fra våre medlemmer, velgerne våre, og andre i bydelen. Venstre er et åpent parti, og det skal være lett å komme i kontakt med oss samt å få informasjon om hva vi jobber med.

Vi kommer til å ha åpne medlemsmøter, stands på Stovner Senter, og også noen andre aksjoner i bydelen når våren setter inn.

Det er med stor entusiasme vi nå setter i gang med arbeidet i den politiske hverdagen!

Dersom du har spørsmål om Venstre kan du kontakte ny leder i Stovner Venstre, Raymond M. Kristiansen, på [email protected] eller 90405425.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**