Ladepunkter for elbil i Klæbu

Klæbu Venstre mener alle større parkeringsplasser i Klæbu bør ha plass(er) reservert og med mulighet for lading av elbil. Derfor foreslår i kommende kommunestyremøte at Rådmannen utreder dette og legger frem en sak for kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ladeskilt

Foto: Norsk Elbilforening

Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall elbiler pr innbygger i følge Transnova. Dette kommer blant annet som resultat av at infrastrukturen med ladepunkter stadig blir bedre — særlig i og rundt byene. I Klæbu har kommunen lagt til rette for lading av elbiler ved Rådhuset, og Venstre ønsker nå å bidra til at antallet ladepunkter i Klæbu øker.
Å etablere et ladepunkt for elbil krever lite infrastruktur, da et enkelt 16A strømuttak er nok. Hurtigladere vil kreve noe mer, og passer godt for steder der biler kun er parkert en kort stund som f.eks. ved butikker.
For de fleste bedrifter vil et ladepunkt oppleves som å ha en positiv reklameeffekt, og derfor gir de aller fleste fri tilgang på padepunktet. Kostnadene ved dette er lav. Det er likevel mulig å etablere betalingsløsninger ved ladepunktene.
I september 2011 gjorde Oslo bystyre følgende vedtak: «Innen 2014 skal minst 50 % av alle gateparkeringsplasser i sentrum være ladestasjoner for elektriske biler og ladbare hybridbiler.»

Forslag:
• Ved etablering av nye parkeringsplasser i Klæbu skal 1 pr 15. plass tilrettelegges og skiltes/reserveres som ladepunkt for elbil.
• Rådmannen utreder og legger frem en sak for kommunestyret om temaet.

Kilder for mer informasjon:
Norsk elbilforening
http://www.elbil.no/nyheter/ladestasjoner
Transnova
http://www.transnova.no/skal-du-etablere-ladepunkt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**