Barnefamilier skal bosettes i ordinære bomiljø

Det er gledelig at byrådet støtter Venstre og snur i saken om bosetning av barnefamilier i kommunale boliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Erlend_Horn_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

I dag mandag skal bystyret behandle NOUen “Rom for alle”, om sosial boligpolitikk. Utredningen mener det er viktig at barnefamilier bosettes i ordinære bomiljø. Kommunen har så langt vært kritisk, men nå snur byrådet.

– Venstre mener det er viktig at barnefamilier bosettes i trygge omgivelser. Kommunen har hatt flere svin på skogen hvor de har plassert barn i belastede rusmiljø. Derfor har vi fremmet forslag om at kommunen støtter utredningen på dette punkter, sier Horn.

Byrådet snur
Sosialbyråd Lisbeth Iversen lovet å se nærmere på forslaget fra Venstre, og nå går også byrådet inn for dette.

– Nå blir det enighet om at også barn i kommunale boliger skal sikres en trygg oppvekst. Det kan ikke være slik at kommunen bruker barnefamilier som et slags sosialt korrektiv i områder hvor de selv har lagt opp til en for stor konsentrasjon av sosialboliger. Det er oppskriften på enda flere problemer i fremtiden. Å sikre alle barn en trygg oppvekst er noe av det aller viktigste vi gjør, sier Horn, som representerer Venstre i helse- og sosialkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**