Miljøfokus

En lang og innholdsrik dag i Klæbu formannskap og kommunestyre ble avsluttet med gode miljøvedtak på initiativ fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etter innspill fra en innbygger og nøyere undersøkelser hos NIVA (Norsk institutt for vannforskning) viser det seg at det kan foregå miljøkrim ved Målsjøen/Løksbekken med dumping av slakteavfall. Paal Christian Bjønnes refererte henvendelsene og stilte spørsmål ved om dette var kjent for administrasjonen. Saken skal undersøkes og legges frem i formannskapsmøte om to uker.

Venstre la frem et ønske om at hver 15. parkeringsplass i nye parkeringsanlegg skal være skiltet og reservert som ladestasjoner for elbiler. Et samlet kommunestyre gikk inn for Venstres forslag at Rådmannen utreder saken og legger frem et forslag.
Se initiativet fra Venstre her:

Paal Christian Bjønnes stilte i en interpellasjon diverse spørsmål om hvordan Klæbu kommune følger opp energi- og klimaplanen vi har vedtatt for 2010 til 2020. Slik vi tolket svarene har vi laget en plan med mål, men har små ambisjoner om å leve opp til disse. Et samlet kommunestyre sa seg enige i at vi må få en sak som tar for seg status i energi- og klimaplanen.
Se interpellasjonen (spol til 4 timer og 43 minutter):

I både formannskaps- og kommunestyremøtet ble det enstemmig klarsignal for detaljreguleringsplanen for Lauvåsen FUS barnehage. Det betyr at vi i løpet av kort tid får en ny flott barnehage i Klæbu. Venstres ankepunkt mot planen var trafikkavviklingen i krysset Lauvåsvegen/Torvmarkvegen. Et tilleggsvedtak sikret imidlertid en prosess for å løse utfordringene.
Se behandlingen av saken:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**