Opprett valgtilsyn i Bergen

Bergen Venstre mener gjennomføringen av valg i Norge trenger et uavhengig tilsyn. Det er uheldig at kommunal og regionaldepartementet, som er ansvarlig for gjennomføringen av valg, ikke har en vaktbikkje som kan påpeke eventuelle problemer som oppstår i de demokratiske prosessene. Derfor bør det opprettes et valgtilsyn som kan påta seg denne uavhengige oppgaven og både kontrollere både departementet og gjennomføringen av valgene kommunalt og fylkeskommunalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Bergen Venstres årsmøte

I en ny tidsalder der elektroniske valg har gjort seg gjeldende og skaper nye demokratiske problemstillinger er det også viktig med et tilsyn som kan kontrollere prosjekter iverksatt av departementet.

Et slikt tilsyn bør opprettes i Bergen. Å desentralisere statlige tilsyn og direktorat, slik Bondevik II regjeringen gjorde, er ikke bare viktig for å skape arbeidsplasser utenfor hovedstaden. Det er også avgjørende for å øke maktspredningen i enhetsstaten Norge. Videre er Bergen er en ideell plassering på grunn av det sterke fagmiljøet innenfor valg og demokrati som eksisterer på Universitetet i Bergen.

Bergen Venstre vil:
Opprette et valgtilsyn i Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**