– Regjeringen må ta hensyn til barnas beste

– Barn som har levd mange år i Norge må få opphold av sterke menneskelige hensyn, sier Venstres Guri Melby. – Dagsrevyens innslag om barn som lever i frykt på norske asylmottak viser hvor inhuman regjeringens politikk er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Guri Melby.

Guri Melby.

– Regjeringen misbruker begrepet “innvandringsregulerende hensyn” og tar sjelden hensyn til barnas beste, sier Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre.

Dagsrevyen fortalte i går historien om Neda fra Palestina, en ti år gammel jente som har bodd på Dale asylmottak i Rogaland i hele ni år. For noen dager siden ble en av venninnene hennes hentet og sendt tilbake til Tsjetsjenia. Mer enn 1000 barn har bodd sammen med foreldrene sine i over to år på norske asylmottak. Foreldrene får ikke jobbe, de får ikke undervisning, og bare penger nok til å overleve, melder NRK.

– Det er helt åpenbart at det ikke er til barns beste å bo ni år i asylmottak, sier Melby. Regjeringen har lovet en avklaring om lengeværende barn i den varslede stortingsmeldingen “Barn på flukt”, men denne meldingen føyer seg nå inn i rekken av saker, sammen med klimameldingen, som den rødgrønne regjeringen utsetter og utsetter.

Venstre har lenge etterlyst en avklaring når det gjelder barn som har levd lenge i Norge, og tok opp saken i en interpellasjon i Stortinget for et år siden, men fremdeles har ingenting skjedd.

– Regjeringen bruker mer tid på intern krangling enn på å innføre faktiske politiske tiltak, sier Melby. – Nå må den varslede stortingsmeldingen legges fram med et konkret og tydelig mål om å ta hensyn til barnas beste i disse sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**