Ønsker grunnlovsfesting av folkestyret

– Stortinget tyvstarter grunnlovsjubileet med et aldri så lite overtramp mot folkestyret, skriver Rebekka Borsch på aftenposten.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Rebekka Borsch.

Rebekka Borsch.
Foto: privat

– Forberedelsene til Grunnlovens 200-års jubileum er godt i gang. Nå ser det ut som om Stortinget kommer til å tyvstarte markeringen av Grunnlovens betydning for politikk, lovgivning og samfunnsliv i Norge på en litt spesiell måte: med et aldri så lite overtramp mot folkestyret, skriver Rebekka Borsch, som er sentralstyremedlem, fylkesleder og lokalpolitiker for Venstre.

Les innlegget på aftenposten.no
Diskutér innlegget på liberal.no

– 4. juni skal de folkevalgte på Løvebakken behandle konstitusjonskomiteens innstilling om å grunnlovsfeste lokaldemokratiet. Etter alt å dømme blir kompromissforslaget som alle partiene støttet i 2008, og som ble fremforhandlet gjennom en rekke år, likevel nedstemt av et flertall. Ap, Frp og SV har snudd i siste liten. Dette betyr en skikkelig nedtur for alle som mener alvor med kravet om økt lokal selvbestemmelsesrett i dette landet, skriver Borsch.

– Saken er betent av flere grunner, skriver Borsch. For det første har Stortinget prøvd å grunnlovsfeste lokaldemokratiet en rekke ganger før, uten å lykkes. Ved fire anledninger mellom 1989 og 2007 har et flertall av representantene avvist å forankre det lokale selvstyret i grunnloven. Problemet er bare at Stortinget i 1989 – enstemmig og uten forbehold – ratifiserte Europarådets charter om lokalt selvstyre. Her heter det at prinsippet om lokalt selvstyre skal anerkjennes i lovgivningen, og der det er praktisk mulig også i konstitusjonen. Dette gjør grunnlovsfestingen av lokalt folkestyre til en gjenganger og en verkebyll blant parlamentarikerne våre.

– Kompromisset som nå ligger til behandling, er resultat av en årelang dragkamp. Nøkkelen til enighet var å skifte ut begrepet lokalt selvstyre med det rundere begrepet lokaldemokrati. Tanken bak forslaget er å grunnlovsfeste direktevalgte, lokale organer til å styre anliggender som er av lokal karakter, og som kan pålegges bestemte oppgaver ved lov eller avtale. Nå ser det ut som om sentralisme og formynderi igjen vinner over viljen til å spre makten.

– For det andre blir konsekvensen av atter et “Nei” at Norge forblir så godt som alene i Europa om ikke å anerkjenne lokalt selvstyre i grunnloven. Norge viser med dette ikke bare mangel på respekt for kommunestyrer og formannskap, men begår også et brudd med Europarådets lokaldemokraticharter.

– For det tredje sender Stortinget et dramatisk signal til lokalpolitikerne over hele Norge ved å stemme ned forslaget en femte gang — etter å ha debattert problemstillingen i årevis. Budskapet er: Vi ser at folkestyret er under press, vi er klar over at maktbalansen mellom stat og kommuner er kommet ut av balanse. Men vi har ikke tiltro til at dere kan gjøre en god nok jobb, skriver Borsch på aftenposten.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**