Prøvenominasjon for lokallaga i Hardanger og Voss

Det vart helde regionsamling med prøvenominasjon i Granvin onsdag 13. juni. Dei som har signalisert at dei ynskjer å vera toppkandidatar på lista var invitert til debatt. Dei som sat i panelet denne kvelden var Terje Breivik, Erlend Horn, Åsta Årøen, Idun Bortne, Trond Gullaksen og Mathias Fischer (ungdomskandidat).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter ein frisk debatt og spørsmål frå dei frammøtte, føretok me ein prøvenominasjon og fekk sett opp fylgjande lista frå Voss Venstre, Kvam Venstre, Odda Venstre, Granvin Venstre, Eidfjord Venstre, Ulvik Venstre og Ullensvang Venstre.

1. Terje Breivik, Ulvik
2. Åsta Årøen, Bergen
3. Erlend Horn, Bergen
4. Synnøve Handeland, Kvinnherad
5. Mathias Fischer, Bergen – Hordaland Unge Venstre
6. Frode Hervik, Radøy
7. Idun Bortne, Bergen
8. Eivind Tokheim, Odda
9. Julie Andersland, Bergen
10. Knut Olav Nestås, Voss
11. Sverre Kleivkås, Ullensvang
12. Elisabeth Toft Erichsen, Sund
13. Mona Haugland Hellesnes, Ulvik
14. Geir Angeltveit, Stord
15. Trond Gullaksen, Bergen
16. Eli Kari Gjengedal, Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**