Uttalelse: Afghanske kvinners rettigheter må sikres

Venstres landsstyre krever at Norge fortsatt må ta initiativ for å styrke afghanske kvinners rettigheter og deltakelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Det vil være viktig for en demokratisk og fredelig løsning i landet. Derfor er det vesentlig både med politisk press og støtte til afghanske grasrotbevegelser.

Menneskerettighetene
Verdens toppledere samles igjen om noen uker i Tokyo for å diskutere Afghanistans fremtid. Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i Afghanistan ber nå det internasjonale samfunnet om støtte til å kreve kvinners deltakelse på Tokyomøtet. Kvinners deltakelse må være meningsfull og reell, og kvinnene som deltar må representere kvinner på grasrotnivå. Dette er nødvendig for å nå visjonen om bærekraftig fred i Afghanistan. Menneskerettighetene må sikres for alle innbyggere, også for kvinnene.

Kvinners sikkerhet
Det foregår et viktig arbeid for fredelige løsninger i Afghanistan når NATO-troppene trekkes ut. Kvinnene må med i dette arbeidet. Men uten støtte fra det internasjonale samfunnet er afghanske kvinnelige menneskerettighetsforkjempere bekymret for sin egen sikkerhet. Norge kan derfor ikke akseptere nok et toppmøte om Afghanistan uten deltakelse fra kvinner.

Venstre mener derfor at den norske regjeringen må:
Bidra til at afghanske kvinner får delta på Tokyomøtet.
Sørge for at kvinners rettigheter er en integrert del av agendaen på Tokyomøtet og at alle beslutningsdokumenter ivaretar jenters og kvinners rettigheter og sikrer implementering av sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.
Støtte opp under reproduktive helsetjenester og reproduktive rettigheter til afghanske kvinner.
Bidra både gjennom offisielle kanaler og frivillige og humanitære organisasjoner for å styrke afghanske kvinners rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**