Vil du være praktikant hos Venstres bystyregruppe?

Er du like flink som Runar Mæland?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Topp 5 Bergen 2011

Foto: Mathias Fischer

I vår var Runar Mæland fra Unge Venstre praktikant hos Venstres bystyregruppe i Bergen. Runar jobbet sammen med Idun Bortne i oppvekstkomiteen og utarbeidet et omfattende forslag om en helt ny ordning for morsmålsopplæring i Bergen. Forslaget er levert inn og skal behandles av bystyret i løpet av høsten.

Venstres folkevalgte i i Bergen vil gjerne involvere resten av partiorganisasjonen og sideorganisasjonene i vårt arbeid på en mer gjensidig forpliktende måte. Vi vil videreføre ordningen med ulønnede praktikantstillinger i tilknytning til vårt arbeid.

Målet er både å utvikle ny politikk og å bidra til kompetanseutvikling i partiet. Praktikantene vil få ansvar for å forberede minst én større sak til en av bystyrekomiteene. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med sekretariatet og våre lokalpolitikere, og praktikantene vil få tilbud om å være med i gruppens interne arbeid i den aktuelle perioden.

Praktikantene vil få tilbud om kontor på Rådhuset på dagtid, og vil få dekket eventuelle utlegg i forbindelse med arbeidet. Dette er snakk om et begrenset arbeid på deltid, som praktikanten kan strukturere slik vedkommende selv vil. Tidsbruk er opp til praktikanten selv. Vi oppfordrer studenter og andre i tilsvarende situasjon til å søke.

Denne høsten vil vi rette fokus mot sosialstønad. I fjor fjernet byrådet den såkalte åttiprosentsregelen, som sa at sosialhjelpsmottakere i Bergen skulle sitte igjen med minimum 80 % av sosialstøtten etter utgiftene til bolig var betalt.

Ordningen sikret et løft for sosialhjelpsmottakerne i Bergen, men mange mener at den ikke var målrettet nok. Venstres bystyregruppe ønsker å ta inn en praktikant som kan jobbe sammen med vår sosialpolitiker Erlend Horn om å utarbeide et alternativ til denne ordningen. Dersom tidshorisonten tillater det, ønsker vi å fremme forslag til en ny modell for målrettet sosialhjelp i vårt alternative budsjett for 2013.

Søknadsfrist: 24. september
Oppstart: 1. oktober
Virkeperiode: Frem til desember

Søknaden sendes til: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**