Høyres triksing med tall

Torsdag 25. oktober skrev Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen et leserinnlegg i BA hvor hun argumenterte mot opposisjonens mistillitsforslag mot byrådet. Mistilliten kommer som følge av forfallet i skolen. Sentralt i Stolt-Nielsens motargumentasjon er skolebruksplanen fra 2010. Her prøver Høyre å vedta seg ut av et problem. Den strategien har jeg liten respekt for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

Ingen liker politikere som slår hverandre i hodene med gamle planer og tidligere vedtak. Likevel er det et vesentlig punkt jeg må kommentere. Venstre fremmer mistillit mot byrådet som følge av manglene vedlikehold av skolen. Dette vedlikeholdet ble lovet i skolebruksplanen fra 2006. I planen fra 2010 gikk byrådet tilbake på de løftene. Det gjør på ingen måte saken noe bedre.

Det massive forfallet i bergensskolen er et faktum. Etterslepet på vedlikehold har økt kraftig de siste fem årene. Høyre makter ikke løste problemene, derfor har Venstre ikke lenger tillit til byrådsleder Monica Mæland i denne saken. At Ragnhild Stolt-Nielsen gjemmer seg bak at bystyret vedtok en plan i 2010 som gikk tilbake på løftene fra 2006 er bare pinlig. Vi kan ikke vedta oss vekk fra falleferdige skoler.

Idun Bortne
Bystyremedlem, representant i Komité for oppvekst

Leserinnlegget sto på trykk i Bergensavisen fredag 26. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**