Det er ikke gull alt som er gratis

AUF er seg selv lik. Nylig ville lederen i Hordaland AUF bruke 50 fylkeskommunale millioner på å gjøre ungdomskortet gratis for elevene. I forrige helg fulgte landsmøtet i samme organisasjon opp med å vedta følgende resept for norsk skole: Gratis skolemelk og årlig klamydiatesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


AUF kan vise til gjennomslag i egen regjering; gratis PC, gratis skolebøker og gratis frukt. Prinisippet om gratis utdanning er bra. Det sikrer like muligheter for alle, uavhengig av foreldrenes inntekt. Men prinsippet om gratis utdanning må ikke overdrives til å gjelde alt i barn og unges liv. Det er fremdeles foreldrene som har ansvar for å gi barna sine mat, drikke og å sende dem til skolen.

Mathias Fischer

Foto: Marie Røssland

På samme måte som vi liberalere stadig ser oss om etter noe vi kan gjøre valgfritt, går sosialdemokratene i AUF og ser etter noe de kan gjøre gratis. Gratis i form av at du og jeg betaler for det over skatteseddelen. Men det er ikke gull alt som er gratis. En bedre løsning enn lage universelle gratisordninger for alle, er målrettet støtte til de familiene som faktisk trenger det. Til tross for de gode intensjonene, vil gratis skolemelkordning være nok en dårlig løsning på et ikke-eksisterende problem.

Utgangspunktet til AUFer bra: Sosial utjevning. Men skolen som en arena for dette handler først og fremst om det faglige grunnlaget vi kan gi alle elevane. Den beste måten å sørge for at skolen utjevner forskjeller i samfunnet på, er å gjøre skolen bedre, Jeg vil ha gratis utdanning, men bananene kan jeg kjøpe selv.

Desverre stopper ikke populismen til AUF her. Det samme landsmøtet la seg på Rød Ungdoms linje og vil nå fjerne leksene fra skolen. Dette er ikke politikk, men pedagogikk. Hvilke pedagogiske verktøy som skal brukes bør være opp til hver enkelt lærer å avgjøre — ikke landsmøtet til AUF. Et statlig forbud mot lekser vil være nok en overstyring og en mistillit mot lærerne som hver dag står i klasserommet.

Norske elever trenger flere og bedre lærere. Når norske elever går ut av skolen, skal de kunne fortelle om hvor mye de kan, ikke hvor lite penger foreldrene måtte bruke på dem. Skolen er først og fremst en arena for læring, der kunnskap er målet. Då må vi prioritere kunnskap.

AUF liker å si at «én krone til skattelette er én krone mindre til velferd». Vel, én krone til gratis melk, ungdomskort og klamydiatest er én krone mindre til kunnskap.

Mathias Fischer
Hordaland Venstres ungdomskandidat ved stortingsvalget

Innlegget var på trykk i Bergensavisen 30. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**